Projekti

Skolas ielas 12 mācību telpās tiek veikts kosmētiskais remonts, daļēji atjaunota ūdens apgādes un kanalizācijas sistēma, uzstādīta ventilācijas iekārtas gaisa apmaiņas nodrošināšanai, papildināta un atjaunota elektroapgādes sistēma, kā arī veikti uzlabojumi ugunsdrošības nodrošināšanā, kāpņu telpās uzstādot normatīviem atbilstošas ugunsdrošas konstrukcijas, visā ēkā ierīkojot jaunu ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas un balss apziņošanas sistēmu. Būvniecības darbus veic SIA “RCI Gulbene”.

Projekta “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros jau ir veikta Gulbenes vispārējās izglītības iestāžu vajadzībām esošā internāta ēkas pārbūve, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona skrejceļu pārbūve, pabeigta Gulbenes novada valsts ģimnāzijas vēsturiskās ēkas un Gulbenes 2. vidusskolas ēkas pārbūve. Visas projektā iekļautās mācību ēkas tagad piesaistītas vienai izglītības iestādei – Gulbenes novada vidusskolai.

Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 attiecināmās izmaksas 4 736 985,44 EUR, no tām ERAF finansējums 3 029 878,00 EUR jeb 63,962155681 %, valsts budžeta finansējums 426 776,86 EUR jeb 9,0094611%, pašvaldības finansējums 1 280 330,58 EUR jeb 27,0283832%.

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” (Nr.8.1.2.0/17/I/013) ietvaros.

ieguldījums tavā nākotnē