Projekti

Starp četrām ielām pilsētā, kuru pārbūve norit uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, procesā atrodas vēl Purva iela. Šobrīd ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, un tas turpināsies līdz iestāsies piemēroti laikasptākļi.

Projekta “Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes pilsētā” ietvaros pagājušajā gadā tika pabeigta Kalēju ielas pārbūve (145 m) un publisko stāvvietu izbūve (11 vietas), Klēts ielas posma pārbūve (85 m), lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ietves izbūve un Pils ielas posma pārbūve (124 m), lietus ūdens novades sistēmas izbūve.

Šobrīd turpinās Purva ielas posma pārbūve. Ņemot vērā, ka būvniecības laikā tika saņemti privātpersonu un juridisku personu iesniegumi par nepieciešamību izbūvēt kanalizāciju un nodrošināt iespēju pieslēgumu veidošanai pie pilsētas centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ko ir lietderīgi veikt vienlaikus ar šobrīd esošo ielas pārbūvi, tika pagarināts ar SIA “Limbažu ceļi” noslēgtā iepirkuma līguma termiņš līdz 2019.gada 21.jūnijam un iekļautas papildus izmaksas ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvei.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 615 554,58 EUR (76.98% jeb 473 855,61 EUR ERAF finansējums, 5 % jeb 30 780,39 EUR cits publiskais finansējums, 4,5 % jeb 27 729,65 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 13,51 % 83 188,93 EUR pašvaldības finansējums).

att

 

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja