Projekti
20211019_141420.jpg

 

Oktobrī uzsākti taciņu ap Emzes dīķi atjaunošanas darbi projekta „Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā” (Nr. 1-08/34/2021) ietvaros. Taciņu atjaunošanas darbus veic SIA “Rubate” pēc SIA “Marten projekti” izstrādātās tehniskās dokumentācijas. Būvuzņēmējs ir izlīdzinājis lielās bedres, daļēji izveidots smilts un grants slānis. Būvdarbi seguma atjaunošanai turpināsies visu oktobra mēnesi. Pēc taciņu seguma atjaunošanas, tiks izvietoti labiekārtojuma elementi - soliņi, takas marķējuma elementi, informācijas stendi, atkritumu urnas, kā arī robežzīmes, kas informēs par teritorijas īpašu statusu – īpaši aizsargājama dabas teritorija. Līgums paredz darbus veikt līdz 2022. gada janvārim, ja laikapstākļi būs labvēlīgi.

Projekta mērķis ir Emzes parka kultūrvēsturiskās zonas ap Emzes dīķi tūrisma infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot sakārtotu, pieejamu teritoriju, kā arī informācijas un izziņas iespējas par unikālo dabas objektu, tajā pašā laikā mazinot nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Vēlamies atgādināt, ka taciņas nav paredzētas braukšanai ar kvadracikliem un citu autotransportu (izņēmums, protams, ir parka kopšanas darbu tehnika). Tāpat arī parks nav paredzēts savu sadzīves atkritumu izmešanai. Aicinām cilvēkus novērtēt dabas vērtību, kas mums ir pieejama!

20211019_141425.jpg

 

Kopējās projekta izmaksas ir 42 075,08 EUR, no tām LVAF finansējums 29 999,00 EUR. Projektu plānots pabeigt līdz 2022. gada aprīlim.

Projekts tiek īstenots aktivitātes “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” pasākuma “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT” ietvaros, aktivitāšu īstenošana norit sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

b.jpg

Elīna Strode, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja