Projekti

Sociālā uzņēmējdarbība ir iespēja uzņēmējiem īstenot sociālos mērķus. Sociālā uzņēmuma definīcija Eiropas regulā ir: uzņēmuma galvenais mērķis ir izmērāma, pozitīva sociālā ietekme, nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem, dalībniekiem un partneriem, un tas nodrošina pakalpojumus vai preces, kas rada sociālu labumu, un to izmanto preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas metodi, kas ietver tā sociālo mērķi.

12. novembrī Kocēnos pulcējās Latvijas Pašvaldību savienības, Raunas, Daugavpils, Kocēnu un Gulbenes novada pārstāvji, lai dalītos pieredzē par pakalpojumu izmaksu vērtēšanas metodiku un informāciju par datu uzkrāšanu par sociālo darbinieku noslodzi. Sanāksmes dalībnieki apmeklēja Krīzes centru “Valdardze”, pansionātu “Valmiera” un Latvijā vienīgo ekociematu “Camphill Rožkalni” – kā sociālās uzņēmējdarbības piemēru.

Camphill ciemats Rožkalni ir sociāli terapeitiskas mājas, kuras ir sākušas savu darbu 1999. gadā. Rožkalnu sabiedrību veido sociālie darbinieki to ģimenes, pieaugušie cilvēki ar dažādu garīgu atpalicību (ciemnieki) un uz īsāku vai garāku laiku Rožkalnos apmetušies brīvprātīgie palīgi. Kopā ar pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām viņi mēģina veidot mazu sabiedrību, kurā katrs indivīds var darīt vajadzīgu un jēgas pilnu darbu, justies pilnvērtīgs un nepieciešams sabiedrības loceklis.

Pasākums notika Norvēģijas finanšu instrumenta finansētā projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" ietvaros. Gulbenes novadu pārstāvēja Liāna Jansone un Dace Kurša.

norway.png

   Projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" tiek īstenots, izmantojot EUR 2 111 820 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm". Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Dace Kurša