Projekti

Vasara nu nekādi nav iedomājami bez tradicionālajām bērnu Vasaras dienām Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze”, kas vienkopus pulcēja vairāk nekā 40 bērnus vecumā no 6 līdz 13 gadiem un daudzus lielos palīgus – vietējos brīvprātīgos.

Šogad Vasaras dienas tie pavadītas zem karjeras izaugsmes zīmes “Kamēr augu, tikmēr domāju”. Līdz ar to bērniem ir iespēja iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, neformālās izglītības metodēm – ledus laušana, komandu veidošana, diskusijas, lomu spēles, kā arī lieliski pavadīt laiku, iegūt jaunus draugus, prieku un pozitīvas emocijas.

Jūnijā tās bija četras darbīgas, interesantas, aktīvas un informatīvas dienas. Katru dienu bērniem bija iespēja piedalīties dažādās brīvprātīgo rīkotajās aktivitātēs, kas bija saistītas gan ar rokdarbiem (zīmēšana, gleznošana), gan ar fiziskajām nodarbēm (stafetes, dejošana, orientēšanās).

Vasaras dienu laikā dalībnieki iepazinās ar vairākām profesijām: izzināja zinātnieku (robotika, elektronika) nodarbošanos, zemessarga un dejotāja, friziera un galdnieka profesijas. Visas nodarbes pavadīja sajūsma, zinātkāre un griba darīt. Bērni nebaidījās jautāt, izzināt un aktīvi eksperimentēt, līdzdarboties.

Bērnu atziņas:

„Man ļoti patika darboties pie frizieres, jo mums mācīja dažādus veidus, kā veidot matus un, kas šobrīd ir aktuāls stilistu vidū.”

„Man patika taisīt visādus robotus. Bija forši, ka varēja izveidot tādu robotu, kādu paši gribējām. Bet visforšākais bija tas, ka roboti kustējās un tos varēja vadīt ar pulti. Mājas mammai visu pastāstīju un teicu, ka tagad gribu darboties robotikas pulciņā.”

„Man vislabāk patika zinātnieku šovs. Patika, ka viņi jauca dažādas vielas un pēc tam radās lielas putas, mainījās krāsas šķidrumiem. Forši bija, kad zinātnieks mums pūta virsū sauso ledu. Gribu būt ķīmiķis. Tā patiešām ir interesanta. Tagad gaidīšu, kad skolā sāksies šis mācību priekšmets.”

log-esf.jpg

Aktivitātes tiek organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Lana Upīte,
Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”
Informāciju sagatavoja Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste