Projekti

Lai rosinātu skolēnu interesi par profesijām, kas ir saistītas ar inženierzinātni un dabaszinībām, un raisītu bērnu interesi par tehniskajām nozarēm pasākuma satura nodrošināšanai, Gulbenes 2.vidusskolā tika organizēts karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mana karjera”.

Aktivitātes ietvaros 7.-12.klašu skolēniem bija iespēja praktiski darboties un eksperimentēt, šādi iepazīstot dažādus ķīmijas un fizikas aspektus un atklājot dažādas profesijas, kurās to ir nepieciešams izmantot. Skolēni tika informēti arī par vietām, kur var iegūt atbilstošu izglītību un īstenot savas prasmes pēc tās iegūšanas.

Ķīmijas un fizikas jomas profesijas skolēni iepazina vairākās īpašās laboratorijās:

būvniecības uzņēmuma materiālu testēšanas laboratorijā, kur lietā lika celtniecības putas;farmācijas zāļu izstrādes un testēšanas laboratorijā, kur darbojās ar sauso ledu;pārtikas kvalitātes laboratorijā, kur pārbaudīja Landolta reakciju;filmu industrijas specefektu laboratorijā izmantoja šķidro slāpekli, sauso ledu;salūta testēšanas laboratorijā vajadzēja darboties ar fosfora lampu un dedzināt metāla skaidiņas;kosmosa materiālu izpētes laboratorijā skolēni pielietoja nitinolu, šķidro slāpekli;elektroierīču testēšanas laboratorijā viņi darbojās ar elektrības indukcijas ierīcēm.

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

log-esf.jpg

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste