Projekti
līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

17.oktobrī projekta Viļakas novada dome organizēja jaunā projekta “Greenways Riga -Vilaka" (Zaļie ceļi Rīga-Vilaka) atklāšanas pasākumu, kurā piedalījās projekta partneri un tūrisma speciālisti.

Projekta vadošais partneris ir Viļakas novada dome, savukārt sadarbības partneri: Vidzemes tūrisma asociācija, Pleskavas reģiona tūrisma komiteja, Pleskavas rajona administrācija, Ostrovas rajona administrācija, Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona administrācija, Balvu novada dome, Gulbenes novada dome, Ērgļu novada dome, Ogres novada dome un Ropažu novada dome. Projekta asociētais partneris ir Latvijas zaļo ceļu asociācija.

“Esmu gandarīts par jauna projekta realizācijas uzsākšanu! Mēs ne tikai plānojam, ko darīsim, bet plānojam, kad plānoto īstenosim,” atklāšanas pasākumā atzina Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Pirmajā tikšanās reizē projekta partneri iepazīstināja ar savu pašvaldību un sniedza informāciju, kāds garums ir zaļajam dzelzceļam konkrētās pašvaldības teritorijā un kādas aktivitātes ir plānotas konkrētajā teritorijā. Jau ir uzsākts darbs pie informācijas apkopošanas, lai sagatavotu zaļā ceļa kopējo karti un mini kartes pa maršrutu posmiem. Projekta īstenošanas laikā no 2019.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam tiks nomarķēts jauns zaļais velo maršruts ~400 km garumā no Rīgas līdz Pleskavai, organizētas kopīgas mārketinga aktivitātes un informatīvā kampaņa par projekta norises gaitu, kā arī organizētas kopīgas apmācības jaunajā tūrisma maršrutā iesaistītajām mērķa grupām.

Projekta kopējais budžets ir  793036.00 eiro. Finansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ir 713732.40 eiro (90% no projekta budžeta), savukārt projekta partneri līdzfinansē 79303.60 eiro jeb 10% no kopējās summas.

Projektu (Nr. LV-RU-006) “Greenways Riga -Vilaka" (Zaļie ceļi Rīga-Viļaka) līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Viļakas novada domes projektu vadītāja Vineta Zeltkalne