Izglītības ziņas Interešu izglītība

Vairākās Gulbenes novada skolās skolēni aktīvi darbojas vides jomā. Skolotājiem ir svarīgi apmainīties ar labās prakses piemēriem un gūt iedvesmu, lai piesaistītu skolēnus un rosinātu darboties.

Šoruden, 27. un 28. oktobrī mūsu novada skolu vides pedagoģes – Aina Rubene no Stāķu pamatskolas, Inese Žīgure un Rota Salmiņa no Lejasciema pamatskolas devās pieredzes apmaiņā un apmeklēja vides interešu izglītības pedagogu labās prakses piemēru skati -semināru “Nāc ārā”, kas notika interesantā vietā – Augšdaugavas novadā Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” (Ilgu muižā), kas atrodas tikai 400 metrus no Baltkrievijas robežas, kur iedzīvotāju ir maz, toties vide piemērota reto un unikālo organismu sugu izplatībai. Te, Ilgu muižas apkārtnē, var sastapt lielo un mazo susuru, sarkanvēdera ugunskrupi, kas ir ļoti retas un aizsargājamas sugas,  pat purva bruņurupuci, ko šoreiz gan vēsā laika dēļ nesastapām. Nodarbības vadīja un ar apkārtni iepazīstināja  DU zinātņu prorektors, entomologs Arvīds Barševskis, kas saistošā stāstījumā dalījās ar savu daudzajos gados uzkrāto pieredzi. Te daudzi pirmo reizi ieraudzīja un pasmaržoja zemestauku sēni, iepazinās ar naktstaureņu sugām, kas sastopamas un izlido tikai oktobrī, un ieguva daudz citas vērtīgas informācijas.

Labās prakses skatē “Nāc ārā” ar savu pieredzi, darba formām un paņēmieniem prezentācijās dalījās citu novadu vides pedagogi, kas deva ierosmi un idejas mūsu novada vides skolotājām. Pasākumu organizēja vides izglītotāju asociācija, Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, kas jau daudzus gadus pulcē vides koordinatorus  Latvijas novados un regulāri informē par vides aktivitātēm Latvijā.

Paldies par atbalstu Gulbenes novada pašvaldībai, izglītības metodiķei Maijai Skopānei un Stāķu pamatskolas Skautu un Gaidu skolotājai Ainai Rubenei par personīgo transportu.

Lejasciema pamatskolas interešu izglītības pulciņa “Vides draugi” vadītāja Rota Salmiņa