Projekti
att

2021.gada nogalē tika noslēgta projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” ieviešana, kā rezultātā Gulbenes pilsētas 12 ielu posmos (Rīgas, O.Kalpaka, Bērzu, Līkās, Ābeļu, Skolas, Pamatu, Dzelzceļa, Viestura, Litenes, Vidus un Lapu) tika veikta gaismekļu nomaiņa. Projekta apgaismojuma ierīcēs uzstādīti gaismekļu kontrolieri un satiksmes uzskaites sensori. 2022.gada sākumā to darbība, reaģējot uz transportlīdzekļu un gājēju kustību, iedzīvotājiem visērtāk novērojama ir Viestura un Litenes ielās.

Viedās apgaismojuma vadības sistēmas darbības rezultāti un aktuālie dati tiek demonstrēti  ekrānā, kas ir uzstādīts pašvaldības administratīvajā ēkā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē (pa kreisi no galvenās ieejas ēkā). Ekrānā jebkurā laikā jau šobrīd publiski ir apskatāmi un analizējami dati -   informācija par ielu apgaismojuma rādītājiem un par uzstādītās saules elektrostacijas darbību, kas tiks regulāri papildināta, nodrošinot datu salīdzinājumu pa gadiem un arī īsākiem periodiem.

Projekta uzsākšanas mērķis bija Gulbenes pilsētas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un elektroenerģijas izmaksas un demonstrējot viedo pilsētvides tehnoloģiju pārvaldības iespējas.

Rezultātā pēc projekta ieviešanas, uzstādot 223 LED gaismekļus un kopā ar 2021.gadā ārpus projekta pašu nomainītajiem 14 LED gaismekļiem, ir sasniegts ievērojams finanšu ietaupījums: 2021.gadā (periodā no septembra līdz decembrim) – ietaupījums ir bijis 6763,54 EUR salīdzinājumā ar 2020.gada šādu pašu periodu, neskatoties uz enerģētikas krīzes laikā radušos būtisko elektroenerģijas sadārdzinājumu tirgū. Projekta ieviešanas rezultātā elektroenerģijas patēriņa samazinājums 2021.gadā (periodā no oktobra līdz decembrim), salīdzinājumā ar 2020.gada šo pašu periodu, ir 19820 kWh, bet siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums par šo pašu periodu ir 2,16 tonnas CO2.

Projekta kopējās izmaksas ir 136 326,51 EUR, no tām 70.00% ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējums 95 428.56 EUR apmērā un 30.00% ir pašvaldības finansējums 40 897,95 EUR apmērā.

Piebilstams, ka realizējot šo un vēl citus ar energoefektivitāti saistītus projektus, Gulbenes novads top par vadošo energoefektivitātes centru  Austrumvidzemē, kas domā zaļi un rīkojas viedi!

att

Baiba Kalmane,

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja