Projekti

Jūlijā uz dažām dienām Romā sapulcējās 12 treneri no visām starptautiskā projekta „Local and International Active Seniors” (Aktīvs seniors) partnervalstīm, lai pārrunātu, pārbaudītu izstrādātos mācību materiālus un izveidotu kopīgu pieeju nodarbībām par brīvprātīgo darbu, kurās tiks iesaistīti seniori un nevalstiskās organizācijas.

„Tā kā mums ar Rūtu būs jāvada nodarbības vietējiem senioriem un organizācijām, tad devāmies pilnveidot savas zināšanas. Sadarbībā ar visu projektā iesaistīto valstu pārstāvjiem dalījāmies iepriekšējā pieredzē, sniedzām ieteikumus un komentārus par līdz šim projektā paveikto, piedalījāmies un arī pašas vadījām aktivitātes, kas būs paredzētas senioriem un organizācijām. Mācību laikā guvām iespēju kopīgi analizēt plānoto aktivitāšu lietderīgumu, kā arī to atbilstību noteiktajām mērķa grupām. Treneru mācības deva skaidrāku redzējumu  kam jāpievērš uzmanība, plānojot brīvprātīgo darbu senioriem, kas jāņem vērā, iesaistot brīvprātīgajā darbā jau pieredzējušas un jaunas organizācijas. Neraugoties uz dinamisko un intensīvo darba ritmu, projektā iesaistītie treneri spēja būt motivēti, radoši un aizrautīgi līdz pat mācību noslēgumam. Viena no būtiskākajām atziņām – ir svarīgi apzināties visu brīvprātīgajā darbā iesaistīto pušu sadarbību, paveiktā darba lietderīgumu un nepieciešamību brīvprātīgajiem, organizācijām un vietējai sabiedrībai kopumā,” stāsta trenere un mācību dalībniece Liene Baranovska.

Mācību laikā visi partneri kopā izveidoja filmiņu/reklāmu par brīvprātīgo darbu, kas šobrīd ir montāžas procesā, bet publiski būs pieejama jau pavisam drīzi.

Projekts „Local and International Active Seniors” (Aktīvs seniors) Nr. 2017-1-UK01-KA204-0365 tiek realizēts laika posmā no 01.10.2017. līdz 30.11.2019.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

seniors_active_web.jpg
co-fund_erasmus-1.jpg

 

 

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste