Projekti
atputas_vieta.jpg

Pateicoties aktīvajam Gulbenes novada pašvaldības speciālistu darbam, ir izdevies uzlabot zaļā ceļa jeb bijušā dzelzceļa posma no Gulbenes līdz Sitas upei infrastruktūru. Nupat ir izveidotas četras atpūtas vietas bijušajā Litenes peronā, Melnupes peronā, pie krustojuma ar ceļu, kas ved uz Stāmerienu, un pie Pededzes tilta. Savukārt izlīdzināto posmu no motorizētā transporta piekļuves pasargās uzstādītās 15 barjeras. Jāpiebilst, ka barjeras ir slēdzamas, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu piekļuvi traktortehnikai, automašīnām vai piegulošo teritoriju īpašniekiem.

Vēlreiz atgādinām, ka zaļā ceļa posms nav standarta ceļš pa kuru ikdienā var pārvietoties autotransports. Tas ir izlīdzināts un attīrīts no apauguma, lai nodrošinātu ērtu kustību pa to kājāmgājējiem un velobraucējiem.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projektu (Nr. LV-RU-006) “Greenways Riga -Vilaka" (Zaļie ceļi Rīga-Viļaka) līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

 

logo_lidzfinanse-eiropas-savieniba.jpg

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste