Projekti

Efektīvas centralizētās siltumapgādes sistēmas ir svarīgas ilgtspējīgai energoapgādei, veicinot enerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu (CO2) emisiju samazināumu. Starptautiskais projekts „LowTEMP” piedāvā zināšanas un rīkus, lai plānotu, finansētu, ierīkotu un pārvaldītu zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas. Vairāk informācijas: http://www.lowtemp.eu/.

Piedāvājam noskatīties projekta ietvaros tapušo video angļu valodā, kas stāsta par to, kas ir Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas un kā tās darbojas.

Projekts Low TEMP: Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region  (Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam) Nr.#R063 tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

logo