Līdzdalības budžetēšana
Paziņojums par līdzdalības budžeta konkursa rezultātiem

Gulbenes novada pašvaldība informē par pašvaldības 2023. gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa rezultātiem.

Starp mazajiem pagastiem:

1)Bērnu atpūtas laukuma ierīkošana Litenes stadionā – 418 balsis;

2)Aktīvās atpūtas laukuma izveide Druvienas muižas parkā – 319 balsis;

3) Stāmerienas ezera peldēšanās vietu labiekārtošana –  191 balss.

Starp lielajiem pagastiem:

1)Bērnu rotaļlaukuma izveide un Daukstu pagasta bibliotēkas teritorijas labiekārtošana – 142 balsis.

Gulbenes pilsētā:

1)Spārītes parka ietves atjaunošana – 225 balsis;

2)Bezmaksas dzeramā ūdens brīvkrānu uzstādīšana Gulbenes pilsētā – 169 balsis;

3)Rīgas ielas skvēra labiekārtošana Gulbenē – 167 balsis;

4)Crossfit laukuma ierīkošana Gulbenē –  65 balsis;

5)Ceļa seguma atjaunošana laukumam Blaumaņa ielā – 39 balsis.