Pašvaldība informē
att

20.septembrī, pēdējā balsošanas dienā par līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa ietvaros iesniegtajām sabiedrības idejām, radās balsošanas vietnes traucējumi, kas iedzīvotājiem uz brīdi liedza iespēju nobalsot, tādēļ tika pieņemts lēmums iedzīvotājiem dot papildus balsošanas dienu, kad sistēma pilnvērtīgi atsāks savu darbību. 22.septembrī noslēdzās balsošanas papildus diena. 

Šogad, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, balsošana tika dalīta trīs balsošanas apgabalos - lielie pagasti, mazie pagasti un pilsēta, dodot iespēju katram Gulbenes novadā deklarētajam cilvēkam, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, nobalsot par 1 projektu katrā no apgabaliem, paredzot, ka pašvaldība īstenos tos projektus, kas katrā no apgabaliem būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu. 

27.septembrī līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa komisija tikās, lai apstiprinātu projektu konkursa balsošanas rezultātus, kā arī lemtu par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu tiem projektiem, kas balsojuma rezultātā saņēmuši vislielāko balsu skaitu katrā no balsošanas apgabaliem. 

Kopumā 2022.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursā tika saņemtas 3699 balsis, no kurām anulētas tika 275 Gulbenes novadā nedeklarēto iedzīvotāju balsis. Kopumā apstiprinātas tika 3424 balsis, no kurām 248 balsis reģistrētas klātienes balsošanā, bet 3176 balsis elektroniski. 

Visi iedzīvotāji neizmantoja iespēju balsot par katru no balsošanas apgabaliem, liela daļa iedzīvotāju nobalsoja tikai 1 reizi. Kopumā nobalsoja 2571 Gulbenes novada iedzīvotājs

Projekti, kuri katrā no balsošanas apgabaliem saņēma lielāko balsu skaitu un kuru realizācija ir apstiprināta, ir šādi:

  • Daudzfunkcionālas estrādes būvniecība Lizuma skolas parkā - 920 balsis;
  • Ielu apgaismojuma izbūve Tirzas pagastā no Ozolu ielas līdz biedrības namam Tirzā - 458 balsis;
  • Pop-up kultūrsala Spārītes parkā - 211 balsis.

Apstiprināto projektu realizācijas gaitai var sekot līdzi balsošanas platformā balso.gulbene.lv - katra projekta dienasgrāmatā. Plašāka informācija par projektiem - https://balso.gulbene.lv/projekti