2019.gadā tika realizēts projekts “Globālie mērķi vietējā kopienā”. 

Projekta “Globālie mērķi vietējā kopienā” ietvaros tika īstenoti dažādi pasākumi, kuru laikā tika apskatīti un izcelti dažādi globāli jautājumi. Šī projekta laikā vietējā kopiena, galvenokārt pedagogi, tika iepazīstināti ar 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem un izcelts tas, ka šo mērķu sasniegšanā ir nepieciešama gan nacionālā līmenī – valdības iesaiste, gan katra personīgā līdzdalība.

Projekta ietvaros tapa uzdevumu, ideju un iedvesmas avotu krājums “Globālie mērķi vietējā kopienā”. Tajā ir iespēja rast iedvesmu un idejas par 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem, par globāliem jautājumiem un izaicinājumiem, un to iespējamiem risinājumiem. Šis uzdevumu krājums ir izveidots, lai iedvesmotu un aicinātu pedagogus runāt par globālās izglītības jautājumiem skolās. Metodiskā materiāla sadaļā "Noderīga informācija" norādītajās mājaslapās ir iespējams rast papildus informāciju par globālās izglītības jautājumiem un izaicinājumiem.

 

2016.gada sabiedrības forumā prezentētie metodiskie materiāli

No 2013. līdz 2016. gadam Gulbenes novads līdzdarbojas projektā “Globālās izglītības sabiedrības veidošana”. Aktivitātes ir notikušas gan atsevišķās skolās, gan rīkoti pasākumi novada, Latvijas un starptautiskā mērogā.

Ieguvumu ir daudz – tās ir jaunas zināšanas, cits skatījums uz lietu kopsakarībām un metodiskie materiāli, kas prezentēti pasākumos.

Stundu plāni - metodiskie materiāli "Pasaule stundā".

 

2015.gada marta konferences materiāli

Spēles elementu izmantošana globālās izglītības tēmu apguvē. Materiālus izstrādāja Lejasciema vidusskolas pedagogi

Nodarbības tēma  Metodiskie materiāli
Ekoloģiskā pēda Eko_peeda.ppt 
Kā guļ bērni dažādās pasaules valstīs

 Atteeli_beerni.doc

Biografija_Mollison.doc

Info par materiaalu.doc

Pasaules valstu iztikas minimuma ēdienkarte

 Algas.doc

Cenas_EUR.doc

Edienkartes.doc

 

Globālo vajadzību piramīda. Materiālus izstrādāja Lizuma vidusskolas pedagogi

Nodarbības tēma  Metodiskie materiāli
Vai tu esi draudzīgs dabai? Daba_Iveta_Roziņa.ppt
Bērni un viņu rotaļlietu stāsti

attēli_pielikums_nr_1.doc

Nodarbibas_plaans.doc

_pielikums_nr2.doc

Šokolādes ceļš

sokolades_cels.pptx

sokolades_cels_stundas_plans_rakauskis.doc

Bads pasaule

atteli.doc

bada_karte.pdf

bads_fakti.doc

Maslova_piramida_atslegvardi.doc

 

Eiropas saknes. Materiālus izstrādāja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas pedagogi

Nodarbības tēma  Metodiskie materiāli
Kultūra

Atrodiet pareizo frazeolo-ismu .docx

Nodarb-bas pl-ns.docx

Sadal--anai grup-s.docx

Ticība, vērtība stundas_plaans.doc
Tiesības

Aizspriedumi.ppt

attēli_aizspriedumi.doc

Stundas_plaans.doc

sundas_izvērtējums.doc

 

Pirtiņa deg! Materiālus izstrādāja Gulbenes 2.vidusskolas pedagogi

Nodarbības tēma Metodiskie materiāli
J.Poruks "Kauja pie Knipskas"

Nodarbibas_plaans.doc

Rotaļa pirtiņa deg.docx

Klasu_telpas_pasaule.pptx

Stereotipi par latviešiem Stereotipi_par_latviešiem (1).pptx

 

2015.gada augusta konferences materiāli

 

Reģionālās un globālās politikas izaicinājumi globālās izglītības kontekstā (Ž.Ozoliņa) Z_Ozolina.pdf
Globālais konteksts audzināšanas darbā (D.Zelmene)

D_Zelmene.pdf

kl_audz_st_cikls.docx

100__cilveki.docx

SabiedribaLV.docx

Gobālais konteksts projektu un zinātniski pētniecisko darbu darbā (I.Irbīte)

I_Irbites.pdf

Migracijas_Celonji.docx

Celoni_lomu_kartites.docx

pievelk_atgruz_faktori.docx

idejas_projektu_ned.docx

ZPD_temas.doc

 Globālās izglītības konteksts pirmsskolā (I.Ločmele, A.Balode)

I_Locmele.pdf

A_Balode.pdf