att

Lai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, Gulbenes novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu, kura saņemšanas kārtība ir atrunāta saistošajos noteikumos "Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai". Kā iedzīvotājam jārīkojas, lai šo finansējumu saņemtu? 

Infografika šeit: 

Iesnieguma veidlapas:

 

Pretendenta prasības