Gulbenes novada domes īpašumā esošas

.Atvērtās kapsētas

 1.  Daukstu pagastā Tanslavu kapi  (pilsētas jaunie kapi)

Kapusvētki jūlija pēdējā svētdienā

Svecīšu vakars septembra otrajā sestdienā

Tālr. informācijai  +371 26460306
 2.  Druvienas pagastā  Druvienas kapi

Kapusvētki augusta trešajā sestdienā

Svecīšu vakars septembra pēdējā sestdienā

 Tālr. informācijai +371 26409534
3. Galgauskas pagastā  Galgauskas kapi

Kapusvētki augusta trešajā sestdienā

Svecīšu vakars septembra trešajā sestdienā

Tālr. informācijai +371 29215898
4. Jaungulbenes pagastā  Mierakalna kapi

Kapusvētki augusta pirmajā svētdienā

Svecīšu vakars septembra trešajā sestdienā

Tālr. informācijai +371 29444509
5. Lejasciema pagastā  Lejasciema kapi

Kapusvētki jūlija otrajā svētdienā

Svecīšu vakars septembra otrajā svētdienā

 Tālr. informācijai +371 26331481
6. Litenes pagastā  Litenes kapi

Kapusvētki augusta trešajā svētdienā

Svecīšu vakars septembra pēdējā svētdienā

 Tālr. informācijai +371 26366089
7.  Līgo pagastā  Ušuru kapi

Kapusvētki augusta pirmajā sestdienā

Svecīšu vakars septembra trešajā sestdienā

 Tālr. informācijai +371 26611767
8. Rankas pagastā  Rankas kapi

Kapusvētki jūnija pēdējā sestdienā

Svecīšu vakars septembra pirmajā sestdienā

 Tālr. informācijai +371 29830285
9. Stāmerienas pagastā  Stāmerienas kapi

Kapusvētki jūlija pirmajā sestdienā

Svecīšu vakars septembra otrajā sestdienā

 Tālr. informācijai +371 26151387
10. Stradu pagastā Pededzes kapi

Kapusvētki augusta otrajā sestdienā

Svecīšu vakars septembra pēdējā sestdienā

Tālr. informācijai +371 28301002
11.  Tirzas pagastā  Kancēna kapi

Kapusvētki augusta pirmajā svētdienā

Svecīšu vakars septembra pirmajā svētdienā

Tālr. informācijai +371 64497640, +371 26403130

Daļēji slēgtās kapsētas

12. Gulbenē Vecie kapi

Kapusvētki jūlija pēdējā svētdienā

Svecīšu vakars septembra otrajā sestdienā

Tālr. informācijai  +371 26460306

Velēnas evaņģēliski - luteriskās draudzes īpašumā un valdījumā

Atvērtās kapsētas

13. Lizuma pagastā Sila kapi

Kapusvētki augusta otrajā svētdienā

Svecīšu vakars oktobra otrajā sestdienā

Tālr. informācijai +371 26387499

Daļēji slēgtās kapsētas

14. Lizuma pagastā Velēnas kapi

Kapusvētki jūlija pēdējā sestdienā

Svecīšu vakars septembra trešajā sestdienā

Tālr. informācijai +371 26387499

Skaidrojums

Atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas

Daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās