att

Paziņojums par būvniecības ieceres “Koka granulu ražotnes būvniecība “Avotos”, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā” nodošanu publiskai apspriešanai

 

Pamatojoties uz Gulbenes novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 2016.gada 1.jūnija lēmumu Nr.BIS/BV-5.2-2016-6 (BV 2.7/16/104) būvniecības ierosinātājs SIA Avoti SWF” nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Koka granulu ražotnes būvniecība “Avotos”, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā (kadastra apzīmējumi 5072 006 0528 un 5072 006 0174)".

Būvniecības ierosinātājs:

SIA “Avoti SWF”, reģ Nr.43201013784

“Avoti”, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4425

Tālr.64471180

Projektētājs:

SIA “Rēzeknes Būvprojekts”, reģ Nr.42403019677

Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601

Tālr.29193297

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 02.06.2016. līdz 30.06.2016.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks Lizuma pagasta kultūras nama lielajā zālē 14.06.2016. plkst. 16.00.

Informatīvie materiāli no 02.06.2016. līdz 30.06.2016. izvietoti:

 • Lizuma pagasta pārvaldē “Akācijās”, Lizumā, Lizuma pag., Gulbenes nov.:
   P, O, T, C:   8.00 – 12.15 un 13.00 – 17.00
   P: 8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
 • SIA “Avoti SWF” “Avotos”, Lizumā, Lizuma pag., Gulbenes nov.:
  P, O, T, C, P:               9.00 – 17.00
 •  interneta mājas lapā www.gulbene.lv.
  Atsauksmes var iesniegt līdz 30.06.2016.:
 • Lizuma pagasta pārvaldē “Akācijās”, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā;
 • Gulbenes novada būvvaldē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Būvvalde mēneša laikā lems par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.