31.08.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 12, 35.§) nolemj:

  1. APSTIPRINĀT vecāku līdzdalības maksu 12,00 euro apmērā Gulbenes Mūzikas skolas sagatavošanas klases audzēknim mēnesī.
  2. NOTEIKT, ka Gulbenes Mūzikas skolas sagatavošanas klases audzēkņu vecāku līdzdalības maksa tiek novirzīta pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.