Par pagastu

Platība: 79 km2.

Lielākās apdzīvotās vietas: Līgo, Siltais.

att

 

Izveidots pēc II Pasaules kara

Līgo pagasts izveidots pēc II Pasaules kara, atdalot šo teritoriju no Jaungulbenes pagasta. Līgo ciemā atrodas pagasta pārvalde, kultūras nams, veikali. Kādreizējais Jaungulbenes muižas "pusmuižu gals", Līgo pagasts, ir izteikti lauksaimniecisks, kaut arī paprāvu daļu aizņem meži un Lielais Mārku purvs.

Siltais

Otras pagasta lielākās apdzīvotās vietas nosaukums ir Siltais. Te 1875.gadā dibināta Jaungulbenes Ministrijas skola, kas līdz 2009.gadam bija viena no vecākajām skolām novadā. Skolā bēgļu gaitu gadu – 1916./17. – kā skolotājs pie sava brāļa nodzīvojis dzejnieks Vilis Plūdons. Skolā mācījusies aktrise Antra Liedskalniņa, kurai šis pagasts bija dzimtā puse.

Līdz 2008./2009.mācību gadam pagastā vēl aizvien darbojās skola. Ar 2009.gada 31.jūlija Gulbenes novada domes lēmumu Siltāju pamatskolu reorganizē par Gulbīša vidusskolas filiāli; ar 2010.gada 29.decembra domes lēmumu filiāle likvidēta. 2012.gada 3.aprīļa Gulbenes novada domes sēdē deputāti lemj (protokols Nr.6, 3.§):

“1. PĀRCELT Jaungulbenes Sociālo centru uz Siltāju pamatskolas bijušo ēku, „Siltais” Līgo pag., Gulbenes nov.

2. UZDOT Attīstības un īpašumu nodaļai organizēt tehniskā projekta izstrādi Siltāju pamatskolas bijušās ēkas pielāgošanai klientu vajadzībām.”

2014.gada oktobra sākumā Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Siltais” uzņem pirmos iemītniekus.

Akmens

Pašā pagasta malā, pie robežas ar Lubānas pagastu, atrodas akmens, kas liecina par 1920.gada atentātu pret toreizējo Ministru prezidentu Kārli Ulmani.

Nogrimusī pils

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis atrodas Ušuru ezera Līņsaliņā. 1964.- 65.gados arheologs J.Apals pierādīja, ka šeit atradusies t.s. klāstu jeb ezermītne- pamatota liecība, ka tagadējā Līgo pagastā cilvēki mīt jau gadu tūkstošiem ilgi. Tieši ar šādām mītnēm saistāmas latviešu teikas par "nogrimušajām pilīm".