Apstiprināts 2013. gada 24. oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.16, 47.§

Grozījumi 2015. gada 29. oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.24, 36.§

Grozījumi 2017. gada 27. aprīļa Gulbenes novada domes sēdē Nr.5, 26.§

Grozījumi 2017. gada 25. maija Gulbenes novada domes sēdē Nr.6, 57.§

Grozījumi 2019. gada 25. jūlija Gulbenes novada domes sēdē Nr.11, 43.§

Maksas pakalpojumi Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un jauniešu centros

1.Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas Skolas ielā 10A, Gulbenē maksas pakalpojumi

1.1. Maksas pakalpojumi individuālajiem apmeklētājiem un grupām1

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

Paskaidrojums

Sporta zāles izmantošana

grupām

skolēniem

pieaugušajiem

1 st. 10 pers.

1 st. 1 pers.

1 st.1 pers.

4,13

0,41

0,83

5,88

0,59

1,17

t.sk. sporta inventārs, dušas un 1 ģērbtuve

1.2. Maksas pakalpojumi organizācijām

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

Paskaidrojums

Sporta skolas izmantošana kultūras un sporta pasākumiem

1 st.

25,00

35,57

t.sk. sporta inventārs, 2 ģērbtuves ar dušām

1.3. Internāta maksas pakalpojumi2

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

Paskaidrojums

Naktsmītnes (individuāli)

skolēniem

pieaugušajiem

1 diennakts,

1 pers.

1 diennakts,

1 pers.

4,13

6,60

5,88

9,40

Par 7 un vairāk diennaktīm līdz 50% atlaide

Naktsmītnes (grupām 5-10 personas)

skolēniem

pieaugušajiem

1 diennakts,

1 pers.

1 diennakts,

1 pers.

3,31

5,79

4,72

8,24

Par 7 un vairāk diennaktīm līdz 50% atlaide

Naktsmītnes (grupām treniņnometnēs, 11 un vairāk personas)

skolēniem

pieaugušajiem

1 diennakts,

1 pers.

1 diennakts,

1 pers.

2,48

4,96

3,53

7,06

Par 7 un vairāk diennaktīm līdz 50% atlaide

1No maksāšanas par Bērnu un jaunatnes sporta skolas telpu izmantošanu atbrīvoti Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēni sporta stundās.
2No maksāšanas par internāta izmantošanu atbrīvoti Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi.
Biedrībām „FB Gulbene 2005" un „Gulbenes Buki" saskaņā ar noslēgto līgumu.

2. Maksas pakalpojumi Gulbenes Mākslas skolā

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN, euro
1. Telpu noma O.Kalpaka ielā 70A, Gulbenē, projekta „Datorgrafikas klases ierīkošana Gulbenes Mākslas skolā” realizācijas laikā, m2 mēnesī 0,01

 

3. /Izslēgts ar 29.10.2015. Gulbenes novada domes sēdes lēmumu/

 

4. Maksas pakalpojumi Gulbenes novada jauniešu centros

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Stundas likme bez PVN, latos

Stundas likme bez PVN, euro

Dienas likme bez PVN, latos

Dienas likme bez PVN, euro

1.

Naktsmītne jauniešu iniciatīvu centrā „B.u.M.s.”, 1 nakts 1 personai

   

1,00

1,42

2.

Jauniešu centrs „Bāze”:

       

2.1.

Hostelis:

       

2.1.1.

1 nakts, 1 personai

   

4,99

7,10

2.1.2.

vairāk par 2 naktīm, nakts 1 personai

   

3,99

5,68

2.1.3.

virtuves izmantošana

   

1,00

1,42

2.2.

Telpu noma bez tehniskajiem palīglīdzekļiem:

       

2.2.1.

Lielā zālē

4,99

7,10

25,00

35,57

2.2.2.

Mūzikas telpa

2,00

2,84

10,00

14,23

2.2.3.

Semināra telpa

3,99

5,68

20,00

28,45

2.3.

Inventāra noma:

       

2.3.1.

Apskaņošanas aparatūra

4,99

7,10

15,00

21,35

2.3.2.

Projektors

2,00

2,84

4,99

7,10

2.3.3.

Datortehnika

2,00

2,84

4,99

7,10

...

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

Piezīmes*

2.4.

Telpu ilgtermiņa noma:

         

2.4.1.

1 m2

mēnesis

2,64

0,55

3,19

 

2.4.2.

1 m2

diena

0,088

0,018

0,106

 

...

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

Piezīmes*

3.

„Izbēgšanas istaba”, līdz 5 dalībniekiem

komanda

10,00

     

...

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

Piezīmes*

4.

Rankas pagasta JIC „B.u.M.s” telpu noma

diennakts

25,00

     

5.

Rankas pagasta JIC „B.u.M.s” telpu noma

stunda

7,00

     
6. Darba vieta atvērtā tipa biroja telpā Brīvības ielā 22, Gulbenē diena 1,20 0,25 1,45  
7. Darba vieta atvērtā tipa biroja telpā Brīvības ielā 22, Gulbenē mēnesis 25,74 5,41 31,15