Pašvaldības nomātie īpašumi Lejasciema pagastā

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs Platība (m2) Lietošanas mērķis Iznomātājs Nomas maksas apmērs (ja ietverta apsaimniekošanas maksa, tiek norādīts atsevišķi) Nomas līguma darbības termiņš
Rīgas iela 11A, Lejasciems, , Lejasciema pagasts, Gulbenes novads   GNSS antenas izvietošanai

juridiska persona

 

14.10.2021.-31.08.2026.

Rūpnieku iela 2, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
50640120283
400 Ūdenstorņa un ūdensapgādes sistēmu uzturēšanai un apsaimniekošanai Fiziska persona * 15.12.2010.-31.12.2022.
Krasta iela 2, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
50640120307
510 Artēziskās akas, dzeramā ūdens attīrīšanas ēkas un ūdensapgādes sistēmu uzturēšanai un apsaimniekošanai Fiziska persona * 15.12.2010.-31.12.2022.
Līča iela 8, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
50640120362
380 Notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas un ūdensapgādes sistēmu uzturēšanai un apsaimniekošanai Fiziska persona * 15.12.2010.-31.12.2022.

* 5% no iznomājamā zemes gabala kadastrālās vērtības gadā