Gulbenes novada pašvaldības nomātie īpašumi Gulbenes novada Līgo pagastā

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs Platība (ha) Lietošanas mērķis Iznomātājs Nomas maksas apmērs (ja ietverta apsaimniekošanas maksa, tiek norādīts atsevišķi) Nomas līguma darbības termiņš
"Jaunasarupji", Līgo pagasts, Gulbenes novads 5076 002 0001 0,27 ha pašvaldības autoceļa Nr. 9 - 13 "Stukmaņi - Jaunasarupji - Roznieki"uzturēšanai un apsaimniekošanai Fiziska persona nav 01.12.2016 - 31.12.2036
"Sprīdīši"Līgo pagasts, Gulbenes novads 5076 001 0076 0, 1 ha pašvaldības autoceļa Nr. 9 - 2 "Siltais - Liedupes"uzturēšanai un apsaimniekošanai Fiziska persona nav 01.12.2016 - 31.12.2036
"Druvas" Līgo pagasts, Gulbenes novads 5076 003 0004; 5076 003 0005 0,51 ha 0,11 ha pašvaldības autoceļa Nr. 9 - 6 "Līgo muiža - Dzelzavas robeža"uzturēšanai un apaimniekošanai Fiziska persona nav 01.12.2016 - 31.12.2036
"Dekšņi" Līgo pagasts, Gulbenes novads 5076 003 0003 0,37 ha pašvaldības autoceļa Nr. 9 - 6 "Līgo muiža - Dzelzavas robeža"uzturēšanai un apsaimniekošanai Fiziska persona nav 01.12.2016 - 31.12.2036