Pašvaldības nomātie īpašumi Lizuma pagastā

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs Platība (m2) Lietošanas mērķis Iznomātājs Nomas maksas apmērs (ja ietverta apsaimniekošanas maksa, tiek norādīts atsevišķi) Nomas līguma darbības termiņš
"Saulieši", Lizuma pagasts, Gulbenes novads
5072006011
100 Artēziskās akas "Saulieši 1" uzturēšanai un apsaimniekošanai Fiziska persona 14,23 EUR (gadā par visu īpašumu) 01.02.2013.-31.01.2023.
"Kalaņģi", Lizuma pagasts, Gulbenes novads
50720080100
50720080100001
50720080100002
50720080100003
50720080100004
8800
94.9
38.3
58.9
19.6
Rakstnieka Apsīšu Jēkaba un Lizuma pagasta kultūras darbinieku piemiņas saglabāšanai, ekspozīciju uztrēšanai, kultūras pasākumu organizēšanai Fiziska persona 20,00 EUR (gadā par visu īpašumu) 30.09.2015.-30.09.2024.
“Avoti”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads
50720060226
75 Kanalizācijas sūkņu stacijas “Avoti” uzturēšanai un apsaimniekošanai SIA “Avoti SWF’, reģistrācijas Nr.43201013784 20,00 EUR (gadā par visu īpašumu) 01.10.2015.-30.09.2025.
"Putniņi", Lizuma pagasts, Gulbenes novads
50720060410
100 Artēziskās akas “Bērnudārza aka” uzturēšanai un apsaimniekošanai Fiziska persona 20,00 EUR (gadā par visu īpašumu) 01.10.2015.-30.09.2025.
"Ozoli", Lizuma pagasts, Gulbenes novads
5072 006 0563
1800 Siltumtrases uzturēšana Fiziska persona 50,00 EUR (gadā par visu īpašumu) 06.10.2022.-31.12.2027.
"Piebalgas Avoti", Lizuma pagasts, Gulbenes novads
5072 006 0564
13600 Siltumtrases uzturēšana Juridiska persona 50,00 EUR (gadā par visu īpašumu) 06.10.2022.-31.12.2027.