Pašvaldības nomātie īpašumi Stāmerienas pagastā

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs

Platība (m2)

Lietošanas mērķis

Iznomātājs

Nomas maksas apmērs (ja ietverta apsaimniekošanas maksa, tiek norādīts atsevišķi)

Nomas līguma darbības termiņš

“Gulbene-Alūksne”,
Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads
50880040304;
50880010166

6369;
10466

Pašvaldības ēku būvju īpašuma uzturēšanai

VAS “Latvijas dzelzceļš”

67,76 EUR/gadā

20.08.2018.-19.08.2023.

“Gulbene-Alūksne”,
Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads
50880040304

1303

Pašvaldības ēku būvju īpašuma uzturēšanai

VAS “Latvijas dzelzceļš”

33,88 EUR gadā

14.02.2018.- 13.02.2023.