Pašvaldības nomātie īpašumi Tirzas pagastā

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs Platība (m2) Lietošanas mērķis Iznomātājs Nomas maksas apmērs (ja ietverta apsaim niekošanas maksa, tiek norādīts atsevišķi) Nomas līguma darbības termiņš
“Avotiņi”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads,
5094 009 0069-zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0112
1500 Pašvaldības ceļa Nr. 13-32 Mālukalns-Lejnieki uzturēšanai un apsaimniekošanai Fiziska persona * 01.08.2016.-31.12.2036.
“Mālukalns”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads,
5094 009 0024-zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0024
3000 Pašvaldības ceļa Nr. 13-32 Mālukalns-Lejnieki uzturēšanai un apsaimniekošanai Fiziska persona * 01.08.2016.-31.12.2036.
“Komi”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads,
5094 009 0099-zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0099
2000 Pašvaldības ceļa Nr. 13-32 Mālukalns-Lejnieki uzturēšanai un apsaimniekošanai Fiziska persona * 01.08.2016.-31.12.2036.
“Dreiņi”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads,
5094 009 0016-zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0016
1500 Pašvaldības ceļa Nr. 13-32 Mālukalns-Lejnieki uzturēšanai un apsaimniekošanai Fiziska persona * 01.08.2016.-31.12.2036.
“Liepkalni”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads,
5094 009 0073-zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0116 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0073

1500    

70

Pašvaldības ceļa Nr. 13-32 Mālukalns-Lejnieki uzturēšanai un apsaimniekošanai Fiziska persona * 01.08.2016.-31.12.2036.
“Lejnieki 1”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads,
5094 009 0079-zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0079
2500 Pašvaldības ceļa Nr. 13-32 Mālukalns-Lejnieki uzturēšanai un apsaimniekošanai Fiziska persona * 01.08.2016.-31.12.2036.

 

* Nomnieks nemaksā nomas maksu Iznomātājam naudā, bet gan citās atvietojamajās lietās Civillikuma 2119.panta izpratnē, ieguldot Gulbenes novada pašvaldības ceļu infrastruktūras sakārtošanai un apsaimniekošanai paredzētos līdzekļus, gan arī piesaistot ES un valsts finansējumu