Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs Platība (m2) Lietošanas mērķis Iznomātājs Nomas maksas apmērs (ja ietverta apsaimniekošanas maksa, tiek norādīts atsevišķi) Nomas līguma darbības termiņš
Bērzu iela 4, Gulbene, 50010070018 1322 Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes un piebraucamā ceļa no Bērzu ielas uzturēšanai Fiziska persona 59.90 EUR/gadā 25.03.2021. - 31.12.2030.
Dzīvoklis: Bišu iela 8 – 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, kadastra numurs 50019001471 45.4 Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Comes as You are” ietvaros diviem brīvprātīgajiem Fiziska persona 227,00 EUR mēnesī, ieskaitot komunālos maksājumus un nodokļus

24.02.2018.-30.04.2019.

Līgums GND/9.7/18/143

Nedzīvojamās telpas Dzelzceļa iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401,
kadastra numurs
50010090263001

523.1 Izglītojošā interaktīvā centra "Dzelzceļš un tvaiks" izvietošanai un darbībai VAS "Latvijas dzelzceļš" Kopējā nomas maksa 1.24 +PVN EUR/mēnesī (par 1m2) 16.03.2018.-30.09.2028.