Datums 30. septembris, 2023
Laiks15.00
Vieta Tirzas kultūras nams

30. septembrī 15:00 Tirzā Miķeldienas gadatirgus, 17:00 Tirzas kultūras namā vīru kora
"Gaudeamus" un sieviešu koru no Priekuļiem, Jaungulbenes,Tirzas koncerts. Ieeja koncertā
bez maksas. Pēc koncerta balle kopā ar Lauri Neilandu