Platība: 98 km2
Lielākās apdzīvotās vietas: Galgauska, Veiši, Rimstavas

Galgauskas pagasts

Galgauskas pagasts atrodas Gulbenes novada ziemeļu daļā un robežojas ar Gulbenes novada Daukstu, Beļavas, Tirzas, Lejasciema, un Jaungulbenes pagastiem. Administratīvā centra attālums līdz novada centram ir 18 km. Galgauskas pagasta pārvaldes teritorijā atrodas Galgauskas pamatskola, feldšeru - vecmāšu punkts, bibliotēka, kultūras nams, komunālā saimniecība.

Galgauskas pagasta nosaukums cēlies no t.s. "poļu laikiem" 16.- 17.gs., kad muiža ieguvusi nosaukumu pēc tās īpašnieka- pana Golgovska vārda. Pagastā ir senas kultūras tradīcijas- kopš 1927.gada kā kultūras centrs darbojas Galgauskas Dziedāšanas biedrības nams, bet kopš 1937.gada- Galgauskas pamatskola.

Galgauskas "Božās" mūžu nodzīvojis viens no izcilākajiem lauku fotogrāfiem kurlmēmais Ferdinands Knoks, "Musteros" dzimis Malienas dzejnieks Alvils Ceplis.

Galgauskā 19.gs.vid.- 20.gs.vid. darbojās viena no divām rajona pareizticīgo draudzēm ar baznīcu Tirzas krastā.

Galgauskas pusē dzimuši rakstnieks A.Snips, folkloriste R.Drīzule, novadpētnieks O.Miezītis "Klāvanos", padomju gados Galgauskā strādāja Sociālistiskā Darba Varone slaucēja Marta Semule.

Uzņēmumi:

IU „Gusts" – tirdzniecība

Pakalpojumus zemes apstrādē iedzīvotājiem sniedz kks „Kopdarbs"

Atpūtas nams „Ainavas"

Lielākās zemnieku saimniecības „Lācīši", „Torņkalns", „Vecsētas", „Purmalas",

Kokapstrādes uzņēmums SIA „Lift",

SIA „Galgauskas dzirnavu HES".