Jaungulbenes pagasta mājaslapa

Jaungulbenes pagasts

Vispārīga informācija

Platība 91 km2
   
   
Lielākās apdzīvotās vietas Jaungulbene, Gulbītis, Aduliena

Jaungulbenes pagasts sāka attīstīties patstāvīgi no 18.gadsimta, kad Jaungulbene tika atdalīta no Gulbenes. Apskatāms ir Jaungulbenes muižas komplekss ar pili (19.gs.) un parku.

Jaungulbeniešu lepnums ir īpatnējie, neparastie Liedes kalni, kas kā septiņu pauguru virkne stiepjas gar Liedes upi. Liedes kalni ir unikāls dabas veidojums ar aizsargājamiem augiem. No vecā Madonas ceļa puses (no tilta puses) otrajā paugurā ir bijusi seno latgaļu pils vieta, bet nākamajā paugurā- kulta vieta Māras kalns. Jaungulbenes pagastā dzimis novadpētnieks Zelmārs Lancmanis.