2019. gada 1. jūlijā Pilsētvides serviss SIA, pamatojoties uz atklāta konkursa „Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Gulbenes novada teritorijā”, id. Nr. GNP2019/19, ir noslēgusi līgumu ar Gulbenes novada pašvaldību par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā. 

Par aktuālo nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu un citām aktualitātēm SIA Pilsētvides serviss mājaslapā