Apstiprināts

2023.gada 23.februāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 3; 107.p)

Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu rīkoto bērnu un jauniešu nometņu un pasākumu  maksas pakalpojumiem

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(EUR)

Ēdiena sagatavošanas izmaksas

Produktu izmaksas

Kopā

1

Ēdināšanas pakalpojums bērnu un jauniešu nometnēm un pasākumiem Gulbenes novada pašvaldības iestādēs:

1.1.

Brokastis

1 ēdienreize

1,25

1,25

2,50

1.2.

Pusdienas

1 ēdienreize

2,00

2,00

4,00

1.3.

Launags

1 ēdienreize

0,65

0,65

1,30

1.4.

Vakariņas

1 ēdienreize

1,10

1,10

2,20

 

KOPĀ

5,00

5,00

10,00

 Piezīme.

* Pakalpojumu neapliek ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu.