Saņemtie nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veido būtisku daļu no pašvaldības budžeta. Laikus nesaņemtie maksājumi un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas norakstāmas gadījumos, kas noteiktas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 1. daļā. Savukārt minētā likuma 25. panta 4. daļa noteikts, ka pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.

Parādus dzēš, apstiprinot to ar novada domes lēmumu.

 

Ar 2015. gada 29. oktobra Gulbenes novada domes sēdes lēmumiem dzēstie nekustamā īpašuma nodokļa parādi.

Ar 2015. gada 23. decembra Gulbenes novada domes sēdes lēmumiem dzēstie nekustamā īpašuma nodokļa parādi.

Ar 2016. gada 29. septembra Gulbenes novada domes sēdes lēmumiem dzēstie nekustamā īpašuma nodokļa parādi.

Ar 2017. gada 23. februāra Gulbenes novada domes sēdes lēmumiem dzēstie nekustamā īpašuma nodokļa parādi.

Ar 2017. gada 29. novembra Gulbenes novada domes sēde lēmumu dzēstie nekustamā īpašuma nodokļa parādi.

 2018. gada 22. februāra Gulbenes novada domes sēdes lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas dzēšanu: