30.05.2019. Gulbenes novada dome nolēma izdot Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 30.maija saistošos noteikumus Nr.12