25.07..2019. Gulbenes novada dome nolēma izdot Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošos noteikumus Nr.18