30.09.2019. Gulbenes novada dome nolēma izdot Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 30.septembra saistošos noteikumus Nr.21