24.09.2020. Gulbenes novada dome nolēma izdot Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada 24.septembra saistošos noteikumus Nr.20