att

Informācija par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un mikročipēšanu.

Atbilstoši Latvijas likumdošanai, sunim ir jābūt reģistrētam:

  • Sasniedzot 4 mēnešu vecumu;
  • Pirms atsavināšanas (pārdošanas, dāvināšanas, atdošanas, utt);
  • Ja suns uz laiku tiek izvests no valsts;
  • Ja suns piedalās izstādēs.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka  Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”: https://likumi.lv/ta/id/232354-majas-istabas-dzivnieku-registracijas-kartiba

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums - vienreizēja maksa 7.00 eiro. Apmaksu veic pēc Lauksaimniecības datu centra (LDC) sagatavotā rēķina!

Vispārīgie reģistrācijas nosacījumi:

Mājas (istabas) dzīvniekam ir obligāti jābūt ar implantētu mikroshēmu (turpmāk- mikročipēšana). Mikročipēšanu veic veterinārārsts. Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta.

Veterinārās aptiekas Gulbenē:

  • SIA “Faunā” Rīgas ielā 53 (iepriekš piesakoties, zvanot uz t.+371 29429296)
  • “Pie Ilzes” Rīgas ielā 71 (iepriekš piesakoties, zvanot uz t.+371 64472100).

Pēc mājas (istabas) dzīvnieka mikročipēšanas, dzīvnieks ir jāreģistrē LDC informācijas sistēmas “Valsts vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē”.

Datubāzē:

  • reģistrē suņus, kam implantēta mikroshēma;
  • var reģistrēt kaķus un mājas (istabas) seskus, kam implantēta mikroshēma.

Ja mājdzīvnieku reģistrē  veterinārārsts, tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi vai vakcinācijas apliecību.

Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku datu bāzē, tad īpašniekam pašam ir jānodrošina mājdzīvnieka reģistrācija datubāzē:

Gadījumos, ja ir atrasts noklīdis suns, kuram ir mikroshēma un kurš ir reģistrēts, tad, nolasot mikroshēmas datus, vieglāk var atrast suņa saimnieku. Tāpat pašvaldībās būs arī pārredzamāka situācija par to, cik suņu atrodas to teritorijā.

Mājas (istabas) dzīvnieka nereģistrēšana atbilstoši Latvijas likumdošanai ir dzīvnieku labturības prasību neievērošana, kas ir administratīvs pārkāpums. Atbildība par pārkāpumu paredzēta Dzīvnieku aizsardzības likuma 57.pantā – par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit divām līdz piecsimt naudas soda vienībām!