Telpu noma vai zemes noma
Zemes noma
gads
2020
pieteikšanās līdz mēnesis
Jūnijs

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Druvienas pagasts

           

5052 003 0370*

“Druvienas pagasta centrs”, Druvienas pagasts

1,5

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

66,0

13,86

79,86

 

 

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu.

Saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī no 16.marta Gulbenes novada pašvaldības administrācija un pilsētas un pagastu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņem. Pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas un pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus. Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv