Telpu noma vai zemes noma
Zemes noma
gads
2020
pieteikšanās līdz mēnesis
Aprīlis

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

 maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

 maksa, euro

(ar PVN)

 

Stāmerienas pagasts

           

5088 001 0247*

“Kalnienas lauki”, Stāmerienas pagasts

(daļa no zemes vienības)

0,68

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

30,6

6,43

37,03

 

 

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu.   

Saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī no 16.marta Gulbenes novada pašvaldības administrācija un pilsētas un pagastu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņem. Pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas un pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus. Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv