Telpu noma vai zemes noma
Zemes noma
gads
2020
pieteikšanās līdz mēnesis
Aprīlis

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Beļavas pagasts

           

5044 014 0418

“Spāŗīte - 348”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībai, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,8

2,69

15,49

 

Stāmerienas pagasts

           

5088 001 0247*

“Kalnienas lauki”, Stāmerienas pagasts

1,73

Lauksaimniecības vajadzībai, bez apbūves tiesībām

5 gadi

77,85

16,35

94,20

 

 

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu.   

Saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī no 16.marta Gulbenes novada pašvaldības administrācija un pilsētas un pagastu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņem. Pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas un pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus. Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv