Telpu noma vai zemes noma
Zemes noma
gads
2021
pieteikšanās līdz mēnesis
Maijs

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 008 0065

Liepu iela 8A, Gulbene, Gulbenes nov.

605

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

16,94

3,56

20,50

 

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv.