Telpu noma vai zemes noma
Zemes noma
gads
2022
pieteikšanās līdz mēnesis
Septembris

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 006 0293

Tilta iela 20, Gulbene, Gulbenes nov.

1725

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

34,78

7,30

42,08

 

 

Uz nomu pieteikties, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv.