Telpu noma vai zemes noma
Telpu noma
gads
2022
pieteikšanās līdz mēnesis
Jūlijs

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

5052 003 0191*

“Druvienas pagasta centrs”, Druvienas pagasts

0, 941

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

41,40

8,69

50,09

5052 003 0191*

“Druvienas pagasta centrs”, Druvienas pagasts

4,417

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

194,35

40,81

235,16

5088 005 0095

“Atmatu lauks”, Stāmerienas pagasts

6,5

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

292,50

61,43

353,93

*zemes vienības daļa

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv.

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.