Telpu noma vai zemes noma
Zemes noma
gads
2022
pieteikšanās līdz mēnesis
Oktobris

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

5094 007 0047

“Celmiņi”, Tirzas pagasts

1,5

lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

69,00

14,49

83,49

5094 007 0076

“Celmiņi”, Tirzas pagasts

4,1

lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

188,60

39,61

228,21

5072 006 0383

“Parka 5-17”, Lizuma pagasts

0,06

sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5060 006 0119

Jaungulbenes pagasts

2,2

lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

101,20

21,25

122,45

5090 002 0471

“Šķieneri 7”, Stradu pagasts

0,09

sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5088 008 0360*

“Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts

0,03

sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5076 003 0164*

“Līgo pagasta personīgās palīgsaimn.”, Līgo pagasts

1,48

lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

69,56

14,61

84,17

5076 003 0162*

“Līgo pagasta personīgās palīgsaimn.”, Līgo pagasts

1,16

lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

54,52

11,45

65,97

5076 003 0162*

“Līgo pagasta personīgās palīgsaimn.”, Līgo pagasts

0,4

lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

18,80

3,95

22,75

5076 003 0162*

“Līgo pagasta personīgās palīgsaimn.”, Līgo pagasts

0,5

lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

23,50

4,94

28,44

Zemes vienības daļa

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesnieguma veidlapa

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv
Skatīt vairāk