Telpu noma vai zemes noma
Zemes noma
gads
2022
pieteikšanās līdz mēnesis
Novembris

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

5072 006 0247*

“Zemes”, Lizuma pagasts

0,04

sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5060 004 0410

“Tauriņu lauki”, Jaungulbenes pagasts

2,0

lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

92,00

19,32

111,32

5090 002 0078

“Stāķi 16-1”, Stradu pagasts

0,16

sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5048 003 0059

“Kalnāru pļavas”, Daukstu pagasts

3,5447

lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

170,15

35,73

205,88

5094 011 0085*

“Virānes skola”, Tirzas pagasts

0,08

sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5044 014 0369

“Spārīte 249”, Beļavas pagasts

0,0923

sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

18,46

3,88

22,34

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesnieguma veidlapa

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv
Skatīt vairāk