Telpu noma vai zemes noma
Zemes noma
gads
2022
pieteikšanās līdz mēnesis
Novembris

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

5072 006 0357

“Parka 3-4”, Lizuma pagasts

0,06

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5068 004 0471*

“Kiršudārzi”, Litenes pagasts

0,015

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5060 004 0374*

“Ozolzemes”, Jaungulbenes pagasts

0,071

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5060 004 0374*

“Ozolzemes”, Jaungulbenes pagasts

0,3314

Lauksaimniecības vajadzībām  bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

5060 004 0374*

“Ozolzemes”, Jaungulbenes pagasts

0,038

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5060 004 0374*

“Ozolzemes”, Jaungulbenes pagasts

0,2

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,96

1,67

9,63

5060 004 0374*

“Ozolzemes”, Jaungulbenes pagasts

0,031

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5072 006 0348

“Parka 15-54”, Lizuma pagasts

0,0391

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5060 002 0118*

“Kalnaskolas zemes”, Jaungulbenes pagasts

1,5

Lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

līdz 31.03.2026.

69,00

14,49

83,49

5060 002 0118*

“Kalnaskolas zemes”, Jaungulbenes pagasts

0,33

Lauksaimniecības vajadzībām  bez apbūves tiesībām

līdz 31.03.2026.

28,00

5,88

33,88

5060 002 0118*

“Kalnaskolas zemes”, Jaungulbenes pagasts

0,32

Lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

līdz 31.03.2026.

28,00

5,88

33,88

5060 005 0092*

“Gulbītis-Internāts”, Jaungulbenes pagasts

0,02

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5060 005 0092*

“Gulbītis-Internāts”, Jaungulbenes pagasts

0,02

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

Zemes vienības daļa

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesnieguma veidlapa

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv
Skatīt vairāk