Telpu noma vai zemes noma
Zemes noma
gads
2022
pieteikšanās līdz mēnesis
Oktobris

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

5088 008 0358*

“Lāčplēši-3”, Stāmerienas pagasts; 

0,017

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5090 006 0215*

“Stradu palīgsaimniecības”, Stradu pagasts; 

 

0,13

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

Zemes vienības daļa

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.

 

Iesnieguma veidlapa

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT.
Skatīt vairāk