Telpu noma vai zemes noma
Zemes noma
gads
2022
pieteikšanās līdz mēnesis
Decembris

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

 

 

 

 

 

 

 

5060 004 0374

“Ozolzemes”, Jaungulbenes pagasts

0,06

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5068 004 0529*

“Bazāri”, Litenes pagasts

0,0435

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5076 003 0164*

“Līgo pagasta personīgās palīgsaimniecības”, Līgo pagasts

0,08

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5076 003 0164*

“Līgo pagasta personīgās palīgsaimniecības”, Līgo pagasts

0,05

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5060 004 0374*

“Ozolzemes”, Jaungulbenes pagasts (1)

0,035

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5060 004 0374*

“Ozolzemes”, Jaungulbenes pagasts

0,035

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5060 004 0374*

“Ozolzemes”, Jaungulbenes pagasts

0,043

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5072 006 0301

“Parka 15-33”, Lizuma pagasts

0,06

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5060 002 0120

“Pašvaldības starpgabali”, Jaungulbenes pagasts

1,8

Lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

82,80

17,39

100,19

5060 003 0130

Jaungulbenes pagasts

2,2

Lauksaimniecības vajadzībām  bez apbūves tiesībām

5 gadi

101,20

21,25

122,45

5068 004 0242*

“Liepudārzi”, Litenes pagasts

0,03

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5068 004 0242*

“Liepudārzi”, Litenes pagasts

0,18

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5060 004 0374*

“Ozolzemes”, Jaungulbenes pagasts

0,31

Lauksaimniecības vajadzībām  bez apbūves tiesībām

līdz 31.03.2024.

28,00

5,88

33,88

 * Zemes vienības daļa

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv ,iesnieguma veidlapa.

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.