Telpu noma vai zemes noma
Telpu noma
gads
2022
pieteikšanās līdz mēnesis
Jūlijs

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

5088 008 0360*

“Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts

0,07

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5048 004 0134*

“Šķieneri”, Daukstu pagasts

0,2

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5060 004 0374*

“Ozolzemes”, Jaungulbenes pagasts

0,055

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5088 008 0358*

“Lāčplēši-3”, Stāmerienas pagasts

0,05

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

11,69

2,45

14,14

5090 002 0212

“Stāķi 11 - 8”, Stradu pagasts

0,09

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

*zemes vienības daļa

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv.

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.